انجمن حمایت از بیماران خاص بیلند

اولین بیمار انجمن حمایت از بیماران خاص بیلند که حدوداً ۲ ساله و با ناراحتی قلبی بود؛ روز یکشنبه در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران، توسط دکتر محمدعلی نوابی شیرازی تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه هم‌اکنون حال عمومی این کودک رضایت‌بخش اعلام‌شده است.

بخشی از هزینه‌های عمل جراحی این بیمار خردسال بیلندی توسط انجمن و با حمایت‌های مالی مردم شریف و با احساس بیلند پرداخت‌شده است.

انجمن حمایت از بیماران خاص بیلند در راستای تأمین مالی قسمتی از مخارج درمان بیماران خاص و کم‌بضاعت تشکیل شده است و اکنون ۱۵ ماه از تأسیس آن می‌گذرد.

از همه مردم عزیز که موجبات مسرت و شادی این خانواده عزیز را فراهم آوردند سپاسگزاریم.

ضمناً درصورتی‌که بیماری از اهالی و ساکنین بیلند را می‌شناسید که توان پرداخت هزینه‌های معالجه خود را ندارد، لطفاً به ما معرفی نمایید.

پل‌های ارتباطی:
تلفن:

۰۹۱۵۱۶۸۸۲۵۰

تلگرام:

@setad_yadvareh
@Dastori59107

۲۸ آذر ۱۳۹۶

زندگی مجدد کودک ۲ساله بیلندی

اولین بیمار انجمن حمایت از بیماران خاص بیلند که حدوداً ۲ ساله و با ناراحتی قلبی بود؛ روز یکشنبه در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران، توسط دکتر محمدعلی نوابی شیرازی تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه هم‌اکنون حال عمومی این کودک رضایت‌بخش اعلام‌شده است. بخشی از هزینه‌های عمل جراحی این بیمار خردسال بیلندی توسط انجمن و با حمایت‌های مالی مردم شریف و با احساس بیلند پرداخت‌شده است. انجمن حمایت از […]